Höglandstouren

Höglandstouren

Höglandstouren är en tävling mellan Eksjö GK, Nässjö GK, Tobo GK, Tranås GK och Vetlanda GK:s  Gamla Grabbar.

Tävlingen spelas i två klasser, A-klassen, hcp 0-20, och B-klassen med hcp från 20,1. Spelare med högre hcp än 36 spelar från röd tee. Spelare som är födda 1953 eller tidigare har rätt att välja att spela från röd tee.

Förutom de individuella tävlingarna i A- och B-klass spelas en lagtävling där de sex bästa resultaten oavsett klass räknas samman. Finalspel äger rum i slutet av säsongen.

Rätt att delta i finalspelet har de sex bästa spelarna (de tre bästa ronderna räknas) oavsett klass från respektive klubb som spelat minst tre av dessa fem möten.

Till finalspelet kommer övriga Höglandsklubbar som ingår i Höglandsklubbarna. 

 

När du deltar i Höglandsturen så räknas det också som en tävling i vår egen (Vetlanda GK:s) Order of Merit. Spelaren betalar själv utgifter för resa (samåkning rekommenderas), greenfee och tävlingsavgift.

 

MEDVERKANDE GOLKLUBBAR:

Tobo GK

Vetlanda GK

Nässjö GK

Eksjö  GK

Tranås GK

 

PROGRAM 2023:

11/5 Tranås GK

1/6 Tobo GK

29/6 Vetlanda GK

10/8 Nässjö GK

31/8 Eksjö GK

 

 

Inbjudan från Tobo Golfklubb

GAMLA GRABBAR på Höglandet inbjudes till tävling på 

Tobo Golfklubb torsdagen den 1 juni 2023

  

Deltagande klubbar: 

Eksjö GK, Nässjö GK, Tranås GK, Vetlanda GK och Tobo GK 

Tävlingsdag: Torsdagen den1 juni 2023

Tävlingsform: 18 hål slaggolf 

Lagtävling: De sex bästa resultaten oavsett klass räknas. 

                     Vid färre än sex spelare noteras för laget tävlingens 

                     sämsta resultat oavsett klass. 

Tee:             Tee 56. H70 får välja Tee 46 (röd tee).(Anges i samband 

                     med anmälan). 

Klassindelning: A-klass: 0-20,0  B-klass: 20,1-36 

Kanonstart: Klockan 10:00 

Startavgift: 50:-OBS endast kontant betalning vid särskilda bord OBS 

Greenfee: 300:- Betalas innan ankomst på BG 178-4552 märk med namn och id.

Anmälan: Sker via Min Golf senast måndag den 29 maj kl. 12:00 

Startlista: Publiceras tisdagen 30 maj 17.00

Service:     Tävlingssekretariatet är öppet från kl 08:00 tävlingsdagen