Styrelsen

Styrelsen 2024

Torbjörn Hammarberg
Ordförande

Anders Sommansson
Vice Ordförande - fastigheter

Tina Virebrand
Kassör - ekonomi - damer - trivsel

Anders Fransson
Sekreterare - bana

Jesper Starck
Ledamot - sponsring - tävlingar

Emma Nilsson
Ledamot - damer - junior - trivsel

Niclas Bernström
Ledamot - shop - trivsel

 

Valberedning

Henrik Jonsson (sammankallande)

Antoinette Nordin Tjäder

Niklas Rydén