Styrelse och kontaktpersoner

Styrelse och kontaktpersoner

Vill du av någon anledning ha kontakt med någon av oss i styrelsen eller som är lagansvarig så ser du nedan.

Styrelsen

Leif Hedberg, ordförande

070–911 95 74

leif.hedberg@hotmail.se

 

Peter Ottosson, sekreterare
070-969 29 51

peter@elritarna.se

 

Torbjörn Lager, kassör
070-234 67 90 
t.lager01@gmail.com

 

Sonny Isaksson, vice ordförande
070-335 95 51

sonny.isaksson.si@gmail.com

 

Dan Johansson, ledamot
070-892 56 44

dan.johansson5309@gmail.com

 

Jan Sjögren, ledamot
072–313 88 49

jansjogren.js@gmail.com 

 

Bo Ivarsson, ledamot
070-234 49 66

bo@ivarssons.net

 

Höglandstouren

Dan Johansson
070-892 56 44

timmervagen8@gmail.com

 

Jan Sjögren
072-313 88 49 

jansjogren.js@gmail.com

 

Seriespel H 70

LAG 1

Jan Sjögren
072-313 88 49

jansjogren.js@gmail.com

LAG 2

Vakant

 

Valberedningen

Vakant