Villkor för Autogiro 2024

Villkor för autogiro

Du som hade autogiro 2023 behöver inte göra någonting mer än att det är bra om du går in på MinGolf och kollar om dina avgifter är rätt. 

Har du inte haft autogiro tidigare ansöker du i samband med betalning i MinGolf.

Alla dina avgifter som avser 2024, medlemsavgift, spelavgift, eventuell hyra av spelrätt, bagskåpsavgift osv. summeras på din månatliga autogirodragning.

Summan är uppdelad på 10 månader med start 28 februari. Blir du medlem senare på året kommer summan delas på antalet månader fram till 30 november. Dragningen från bankkontot utförs den 30:e varje månad. (februari = 28:e)

Om du önskar betala för fler familjemedlemmar med din autogirodragning kan du göra detta utan kostnad men du måste meddela oss i samband att du lämnar din medgivandeblankett. Alternativt kan du skicka ett mail till ekonomi@vetlandagk.com att du önskar lägga till fler.

Varje dragning kostar 17,50 kr. Om det saknas täckning efter 3 försök läggs summan på nästa månadsdragning. Vid återupprepade tillfällen kommer vi avsluta autogirot och skicka en faktura på resterande beloppet.

Du blir aktiverad och kan boka tider när vi har fått den undertecknade medgivandeblanketten och den första dragningen kan ske.