Banstatus

Hur ser banan ut just nu?

18-håls banan är stängd och Hydrobanan öppen

Uppdaterat 20 maj

Banan är i god kondition. Vi har dock en del angrepp på greenerna och med tanke på dessa omständigheter ger vi 25% rabatt på greenfeespel tills vidare. Priset kan ändras med kort varsel.

Pay & Play, Hydrobanan (Korthålsbanan) är öppen.

Rangen öppen.

Simulatorerna öppna, mer info här.