Frost & höstgolf

16 okt.

Frost & höstgolf

Var försiktig att boka morgontider

Det finns dock en fara nu på hösten att det är kalla nätter och frosten håller i sig långt in på förmiddagen.

Greengräset är mycket omtåligare än vanligt gräs. Du får INTE spela på banan när det är frost på greenerna. Det är DITT ansvar att inte gå på frostiga greener.

Ett tips är att när HELA puttinggreen är frostfri så brukar det fungera att gå ut. MEN är det frost på hål 2 när du kommer dit så får du inte spela på greenen så klart.

Kan du inte gå ut och spela på den tid du har bokat så måste du boka om din tid. Vi skjuter inte fram några tider pga frost eller dimma. Om du chansar att boka en tidig morgontid är det därför inte säkert att du kan spela. 

Vi har ingen personal på plats varje dag som berättar om du kan spela eller inte utan det är DITT ansvar.

*Idag 231016 var det frostfritt kl. 10.30.