Stort tack till Stiftelsen Werner von Seydlitz

22 sep.

Stort tack till Stiftelsen Werner von Seydlitz

200.000 kr till vattenvagn

Stort tack Wernerstiftelsen för 200.000 kr i bidrag till stora delar av kostnaden för den vattenvagn som vi nyligen köpt in.

Denna vagn kommer att användas för att avlasta uttagen ur Emån i vissa lägen då kan vi istället ta vatten från våra egna dammar för att vattna greener. Vi kommer även ha stor nytta av vagnen för att kunna stödvattna områden där bevattningen idag inte täcker.