27 okt.

Bidrag från Arvsfonden

Glädjande besked

Vi har mottagit det glädjande beskedet att Allmänna Arvsfonden beviljat Vetlanda Golfklubb 2.393.000 kr avseende uppförande av ny golfstudio. Som vi tidigare har kommunicerat var ett positivt besked från Arvsfonden en grundläggande pusselbit för möjligheten att gå vidare med projektet.

Vad händer nu?
Styrelsen kommer omgående inleda nästa fas vilket innebär att hitta och ansöka om ytterligare bidragsfinansiering och planera tidsplanen tillsammans med entreprenörer som visat intresse för projektet.