Info för dig som hade autogiro 2022

Info för dig som hade autogiro 2022

Svenska Golfförbundet har inför 2023 förändrat rutinerna vilket innebär att vi som klubb tvingas förändra förutsättningar för er som har autogiro.

För att vi ska kunna fortsätta erbjuda autogirobetalningar kommer vi inleda ett samarbete med ett externt företag. Förändringen för dig som medlem innebär att det tillkommer 17,50 kr per dragning. I autogirot kommer vi samla alla avgifterna såsom medlemsavgifter, spelavgifter osv så att det enbart blir en dragning per månad. Sedan tidigare delar vi totala beloppet på 10 månader.

Vill du fortsätta med ditt autogiro och du inte har någon ytterligare familjemedlem som ska omfattas kan du lugnt luta dig tillbaka, första dragningen på ditt bankkonto blir 2023-02-28 och 10 månader framåt.

Önskar du lägga till fler personer än dig själv som ska omfattas av ditt autogiro är det viktigt att du meddelar oss Namn och golf-id på vilka som ska omfattas av ditt autogiro genom att eposta till ekonomi@vetlandagk.com.


Önskar du inte ha autogiro måste du meddela oss.